Forskning

Publikationer

Vallulv, S. 2015. Arkeologihund. Masteruppsats i arkeologi, Linnéuniversitetet.

Rapporter

Lindgren, Å. 2016. Silbojokk 2016. Arkeologisk räddningsundersökning av kyrka och kyrkogård inom Raä Arjeplog 368:1, Arjeplogs KRÖLM 3:1, Arjeplogs kommun, Lapplands landskap, Norrbottens län. Norrbottens museum.

cropped-image.php_.jpg