Om oss

Idag används hundar inom många yrkesgrupper och delar av samhället, allt från att hitta försvunna människor till att ledsaga synskadade. Så varför inte nyttja denna arbetsmaskin med det fantastiska luktsinnet inom arkeologi?

Inom arkeologin idag finns ett behov av olika tekniker som hjälper arkeologen att se canisia_herald_logounder markytan utan att gräva, men det fanns ett metodologiskt glapp. Detta glapp bestod av att man ännu inte hade hittat en teknik för att kunna hitta skelettbegravningar. Därför påbörjades tester med en specialsökshund som tränades att hitta just mänskligt skelett. Hunden är en tysk schäferhund vid namn Fabel (Thunder Dust’s Quento) som vid vetenskapliga tester har visat att han kan skilja på mänskligt och animalt skelettmaterial med en tillförlitlighet på 94,2%. Fabel är världens första vetenskapligt testade arkeologihund! För mer information om forskningen se masteruppsatsen ”Arkeologihund” (Vallulv 2015).

Den 27 juli 2015 blev Fabel certifierad arkeologihund efter ett test i skarpt läge i Sandby borg, Öland. Testerna utfördes ihop med Nordiska Hund och Museiarkeologi Sydost.

Då ungefär 90 % av Sveriges arkeologiska utgrävningar i skrivandets stund är uppdragsarkeologi, arkeologi som sker i samband med markexploateringar ligger stor vikt vid att de genomförs effektivt både tids- och kostnadsmässigt. Under en arkeologisk undersökning där man inte förväntar sig att hitta kvarlevor kan detta leda till en förskjutning i pSophie_Fabel-smalllaneringen och således leda till en kostnadsökning för hela undersökningen. Vid schaktning med grävmaskin kan det även innebära en risk för att det humanosteologiska materialet kan ha tagit skada och viktigt källmaterial går förlorat.

Genom att använda hund för att söka av ett område av intresse redan under en arkeologisk utredning skulle man kunna bekräfta eller vederlägga förekomsten av humanosteologiskt material. På detta sätt kan man sedan göra en tillförlitligare kostnadsberäkning av en eventuell arkeologisk undersökning av platsen.

Att anlita oss är både tids- och kostnadseffektivt!


 

Vi planerar för framtiden! Under träning har vi arkeologihundsaspiranten Cassidy som förväntas vara certifierad och i tjänst till våren/sommaren 2022.