Tjänster

Vi erbjuder ett snabbt och kostnadseffektivt alternativ för att hitta skelett under markytan; utan att gräva!

Det finns idag ingen teknik som kan se skelett under markytan, vilket betyder att man får förlita sig på sökschakt eller markeringar ovan jord. Då dessa markörer oftast inte finns kan det bli kostsamt och tidskrävande om det oväntat påträffas ett skelett.
För att minska risken för oförutsägbara skelettfynd finns nu möjligheten att anlita en arkeologihund och i förhand få området avsökt.

Exempel på uppdrag där arkeologihund kan användas:

  • Avgränsning av utgrävningsyta
  • Sök för att fastställa eller utesluta förekomsten av humanosteologiskt material
  • Hitta den exakta platsen för gravplatser med tidigare oklar placering eller utbredning

Undrar du vad vi kan göra för just dig? Hör av dig till oss på: contact@canisia.se

canisia_herald_logo